banner

banner

banner
Enemy Lines (2020)

Enemy Lines (2020)

ในภูมิทัศน์ที่เยือกแข็งและสงครามฉีกขาดของโปแลนด์ที่ถูกยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทีมหน่วยปราบปรามของหน่วยคอมมานโดพันธมิตรถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายเบื้องหลังแนวข้าศึกเพื่อสกัดนักวิทยาศาสตร์จรวดจากเงื้อมมือของนาซี